Nákladové stredisko:
Štatistická zákazka:
Názov materiálu:
Do zariadenia:
Množstvo:
Merná jednotka:
Číslo rezervácie:
Pridelené číslo:
Priezvisko:
Meno:
Osobné číslo:
Telefón:
Funkcia:
Sekcia:
Miesto pracoviska:
Lokalita:
Kraj:
4500T0013
4STONERYS23
Toner HP C 6615 D-black (26374
tlc. HewlettPackard
1
ks
123461
005
Dosla
Jana
12351
041-2291225
Specialista
S13
Zilina
Zilina
Zilinsky
4500T0010
4STONERYS21
Toner T 1600E (26329)
tlc. Brother HL 1470
1
ks
123456
001
Kratka
Eva
12345
041-2291221
Nakupca
S11
Osobna stanica
Zilina
Zilinsky
4500T0010
4STONERYS22
Toner E 30 (26301)
kop. CANON PC 860
1
ks
123459
003
Kratka
Eleonora
12349
048-2291221
Preberac
S12
Budova H1
Zvolen
Bansko Bystricky
4500T0014
4STONERYS24
Toner Q5949A (26388)
tlc. HP LJ P2015
1
ks
123460
004
Remina
Joly
12350
048-2291222
Preberac
S14
Banska Bystrica
Banska Bystrica
Bansko Bystricky
4500T0010
4STONERYS20
Toner T 1600E (26329)
tlc. Brother HL 1470
1
ks
123462
006
Nova
Diana
12352
041-2291227
Analytik
S10
Žilina
Zilina
Zilinsky
4500T0014
4STONERYS21
Toner E 30 (26301)
kop. CANON PC 860
9
ks
12
00036
Kendra
Martin
12
041-123456
ucitel
S12
zilna
Zilina
Zilinsky
4500T0012
4STONERYS23
Toner HP C 6615 D-black (26374
kop. CANON PC 860
4
ks
2533
0001
nedeliak-novotný
JANO
1235698
02020202020
global
S19
zilina
Zilina
Zilinsky
4500T0010
4STONERYS22
Toner TN 6600 (26419)
tlc. HewlettPackard
_
ks
PALACKY
_
_
_
_
_
_
_
_
ks
_
_
_
_
_
_
_
_
ks
_
_
_
4500T0010
4STONERYS36
Toner TN 6600 (26419)
tlc. EPSON LQ 680
1
ks
_
_
_
1
1
1
1
1
1
1
1
../../../../../../../../../../
1
1
1
1
1
1
1
1
&dir
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
http://some-inexistent-website
1
1
1
1
1
1
1
1
&n943427=v999317
1
1
1
1
1
1
1
1
)
1
1
1
1
1
1
1
1
print(md5(acunetix_wvs_securit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
c:/windows/win.ini
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
1
1
1
1
1
1
|dir
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1some_inexistent_file_with_lon
1
1
1
1
1
1
1
1
&n957286=v981875
1
1
1
1
1
1
1
1
!(()&&!|*|*|
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
acunetix_wvs_invalid_filename
1
1
1
1
1
1
1
1
../../../../../../../../../../
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
1
1
1
1
1
1
&dir
1
1
1
1
1
1
1
1
1 and sleep(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
268435455
1
1
1
1
1
1
1
1
http://testasp.vulnweb.com/t/f
1
1
1
1
1
1
1
1
&n982934=v911011
1
1
1
1
1
1
1
1
^(#$!@#$)(()))******
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php
1
1
1
1
1
1
1
1
??????????????????????????????
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
1
1
1
1
1
1
|dir
1
1
1
1
1
1
1
1
1 or (sleep(4)+1) limit 1 --
1
1
1
1
1
1
1
1
?h
1
1
1
1
1
1
1
1
http://some-inexistent-website
1
1
1
1
1
1
1
1
&n980796=v944878
1
1
1
1
1
1
1
1
)
1
1
1
1
1
1
1
1
print(md5(acunetix_wvs_securit
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php
1
1
1
1
1
1
1
1
................windowswin.ini
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
1
1
1
1
1
1
&dir
1
1
1
1
1
1
1
1
1' and sleep(4)='
1
1
1
1
1
1
1
1
..??
1
1
1
1
1
1
1
1
1some_inexistent_file_with_lon
1
1
1
1
1
1
1
1
&n973102=v951826
1
1
1
1
1
1
1
1
!(()&&!|*|*|
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php/.
1
1
1
1
1
1
1
1
..\..\..\..\..\..\..\..\window
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
1
1
1
1
1
1
|dir
1
1
1
1
1
1
1
1
1' and (sleep(4)+1) limit 1 --
1
1
1
1
1
1
1
1
1e309
1
1
1
1
1
1
1
1
http://testasp.vulnweb.com/t/f
1
1
1
1
1
1
1
1
&n980204=v997249
1
1
1
1
1
1
1
1
^(#$!@#$)(()))******
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\.
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
1
1
1
1
1
&dir
1
1
1
1
1
1
1
1
1" and sleep(4)="
1
1
1
1
1
1
1
1
'"\'\");|]*{ <>
1
1
1
1
1
1
1
1
http://some-inexistent-website
1
1
1
1
1
1
1
1
1&n967145=v953062
1
1
1
1
1
1
1
)
1
1
1
1
1
1
1
1
print(md5(acunetix_wvs_securit
1
1
1
1
1
1
1
1
acunetix_wvs_invalid_filename
1
1
1
1
1
1
1
1
../..//../..//../..//../..//..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
1
1
1
1
|dir
1
1
1
1
1
1
1
1
1' or (sleep(4)+1) limit 1 --
1
1
1
1
1
1
1
1
Array
1
1
1
1
1
1
1
1
1some_inexistent_file_with_lon
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1&n990668=v921149
1
1
1
1
1
1
!(()&&!|*|*|
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php
1
1
1
1
1
1
1
1
../.../.././../.../.././../...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
1
1
1
&dir
1
1
1
1
1
1
1
1
1" or (sleep(4)+1) limit 1 --
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
http://testasp.vulnweb.com/t/f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1&n984480=v923561
1
1
1
1
1
^(#$!@#$)(()))******
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
unexisting/../../../../../../.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
1
1
|dir
1
1
1
1
1
1
1
1
1'=sleep(4)='
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
http://some-inexistent-website
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1&n953895=v964550
1
1
1
1
)
1
1
1
1
1
1
1
1
print(md5(acunetix_wvs_securit
1
1
1
1
1
1
1
1
../../../../../../../../../../
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
1
&dir
1
1
1
1
1
1
1
1
1"=sleep(4)="
1
1
1
1
1
1
1
1
268435455
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php
1
1
1
1
1
1
1
1
1some_inexistent_file_with_lon
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1&n915255=v975881
1
1
1
!(()&&!|*|*|
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
c:/windows/win.ini
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
|dir
1
1
1
1
1
1
1
1
1; waitfor delay '0:0:4' --
1
1
1
1
1
1
1
1
?h
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php/.
1
1
1
1
1
1
1
1
http://testasp.vulnweb.com/t/f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1&n968207=v921821
1
1
^(#$!@#$)(()))******
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
../../../../../../../../../../
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
&dir
1
1
1
1
1
1
1
1'; waitfor delay '0:0:4' --
1
1
1
1
1
1
1
1
..??
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
http://some-inexistent-website
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1&n949430=v953082
1
)
1
1
1
1
1
1
1
1
print(md5(acunetix_wvs_securit
1
1
1
1
1
1
1
1
??????????????????????????????
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
|dir
1
1
1
1
1
1
1
1"; waitfor delay '0:0:4' --
1
1
1
1
1
1
1
1
1e309
1
1
1
1
1
1
1
1
acunetix_wvs_invalid_filename
1
1
1
1
1
1
1
1
1some_inexistent_file_with_lon
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
&n974975=v999153
1
!(()&&!|*|*|
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
................windowswin.ini
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
&dir
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'"\'\");|]*{ <>
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php
1
1
1
1
1
1
1
1
http://testasp.vulnweb.com/t/f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1&n992766=v919649
^(#$!@#$)(()))******
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
..\..\..\..\..\..\..\..\window
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
|dir
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Array
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php
1
1
1
1
1
1
1
1
http://some-inexistent-website
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
&n931261=v955080
)
1
1
1
1
1
1
1
1
print(md5(acunetix_wvs_securit
1
1
1
1
1
1
1
1
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:in
1
1
&dir
1
1
1
1
1
1 and sleep(4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php/.
1
1
1
1
1
1
1
1
1some_inexistent_file_with_lon
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
&n919396=v904948
!(()&&!|*|*|
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
../..//../..//../..//../..//..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|dir
1
1
1
1
1
1 or (sleep(4)+1) limit 1 --
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
http://testasp.vulnweb.com/t/f
1
1
1
1
1
1
1
1
^(#$!@#$)(()))******
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
1
../.../.././../.../.././../...
1
1
1
1
1
1
1
1
1'"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
&dir
1
1
1
1
1' and sleep(4)='
1
1
1
1
1
1
1
1
268435455
1
1
1
1
1
1
1
1
acunetix_wvs_invalid_filename
1
1
1
1
1
1
1
1
http://some-inexistent-website
1
1
1
1
1
1
1
)
1
1
1
1
1
1
1
print(md5(acunetix_wvs_securit
1
1
1
1
1
1
1
unexisting/../../../../../../.
1
1
1
1
1
1
1
1
1?xa7??
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|dir
1
1
1
1
1' and (sleep(4)+1) limit 1 --
1
1
1
1
1
1
1
1
?h
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php
1
1
1
1
1
1
1
1
1some_inexistent_file_with_lon
1
1
1
1
1
1
1
!(()&&!|*|*|
1
1
1
1
1
1
1
))))))))))))))))))))))))))))))
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
../../../../../../../../../../
1
1
1
1
1
1
1
1
@@G2kpo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
&dir
1
1
1
1" and sleep(4)="
1
1
1
1
1
1
1
1
..??
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php
1
1
1
1
1
1
1
1
http://testasp.vulnweb.com/t/f
1
1
1
1
1
1
1
^(#$!@#$)(()))******
1
1
1
1
1
1
1
))))))))))))))))))))))))))))))
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
1
c:/windows/win.ini
1
1
1
1
1
1
1
1
JyI=
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|dir
1
1
1
1' or (sleep(4)+1) limit 1 --
1
1
1
1
1
1
1
1
1e309
1
1
1
1
1
1
1
1
spotrebauloz.php/.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
http://some-inexistent-website
1
1
1
1
1
1
1
)
1
1
1
1
1
1
))))))))))))))))))))))))))))))
1
1
1
1
1
1
1
1
1
print(md5(acunetix_wvs_securit
1
1
1
1
1
1
../../../../../../../../../../
1
1
1
1
1
1
1
1
?'?"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
&dir
1
1
1" or (sleep(4)+1) limit 1 --
1
1
1
1
1
1
1
1
'"\'\");|]*{ <>
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1some_inexistent_file_with_lon
1
1
1
1
1
1
1
!(()&&!|*|*|
1
1
1
1
1
1
))))))))))))))))))))))))))))))
1
1
1
1
1
1
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_secu
1
1
1
1
1
1
??????????????????????????????
1
1
1
1
1
1
1
1
?''?""
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|dir
1
1
1'=sleep(4)='
1
1
1
1