Prosím vložte svoje elektronické záznamy do spotreby

Spotreba vlož

01. Nákladové stredisko

údaj:

02. Štatistická zákazka

údaj:

03. Názov materiálu

údaj:

04. Do zariadenia

údaj:

05. Množstvo

údaj:

06. Merná jednotka

údaj:

07. Číslo rezervácie:

08. Pridelené číslo

09. Priezvisko:

10. Meno:

11. Osobné číslo:

12. Telefón:

13. Funkcia:

14. Sekcia

údaj:

15. Miesto pracoviska:

16. Lokalita

údaj:

17. Kraj

údaj: