Prosím vložte svoje elektronické záznamy do IS "LC01" - cestná doprava

Záznamy vlož do IS "LC01"

01. Typ nákladného auta

údaj:

02. Príslušenstvo

údaj:

03. Názov tovaru

údaj:

04. Cieľ cesty

údaj:

05. Váha tovaru v tonách

06. Merná jednotka

údaj:

07. Číslo požiadavky:

08. Pridelené číslo

09. Priezvisko:

10. Meno:

11. Osobné číslo:

12. Telefón:

13. Funkcia:

14. Sekcia

údaj:

15. Miesto pracoviska:

16. Lokalita

údaj:

17. Kraj

údaj: