DOTAZNÍK - KONCEPCIA DOPRAVY V TATRÁCH, MAREC 2018

Vážený návštevník Tatier, dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý bude podkladom pre štúdiu o dopravnej koncepcii pre mesto Vysoké Tatry. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne štyri minúty. Cieľom štúdie je zanalyzovať dopravné návyky návštevníkov Tatier, na základe ktorých budú spracované možnosti riešenia súčasnej problematickej dopravnej situácie v Tatrách s ohľadom na trvalo udržateľnú statickú aj dynamickú dopravu a jej vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za spoluprácu.

01. STE:

odpoveď:

iné (prosím uveďte aké):

02. AKÝ JE ÚČEL VAŠEJ CESTY?

odpoveď:

03. AKÁ JE DĹŽKA VÁŠHO POBYTU V TATRÁCH?

odpoveď:

04. ODKIAĽ STE PRICESTOVALI?

odpoveď:

05. AKÝ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK V TATRÁCH VYUŽÍVATE? (môžete vybrať viac možností)

auto: vlak: autobus:
bicykel: lanovka: žiadny (pešo):
električka: ozubnicová železnica: pozemná lanová dráha:
lietadlo: taxi služba:  
iný, prosím uveďte aký:

06. KLADIETE DÔRAZ NA EKOLÓGIU PRI VÝBERE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU?

odpoveď:

záleží od okolností (prosím uveďte aké):  

07. STE SPOKOJNÝ S PARKOVANÍM V TATRÁCH?

odpoveď:

v prípade ne/spokojnosti uveďte dôvod:  

08. SÚHLASILI BY STE, ABY BOL VJAZD AUTÁM DO TATIER OBMEDZENÝ Z DÔVODU OCHRANY PRÍRODY?

odpoveď:

záleží od okolností (prosím uveďte aké):  

09. BOLI BY STE OCHOTNÝ VYUŽÍVAŤ SYSTÉM PARK&RIDE? (systém „zaparkuj auto a použi vlak/bus“)

odpoveď:

záleží od okolností (prosím uveďte aké):  

10. AKO DLHO BY STE BOLI OCHOTNÝ ČAKAŤ NA KYVADLOVÚ DOPRAVU PO ODSTAVENÍ AUTA NA PARKOVISKU PRI VYUŽITÍ SYSTÉMU PARK&RIDE?

odpoveď:

11. STE SPOKOJNÝ S PREPRAVOU V TATRANSKÝCH ELEKTRIČKÁCH?

odpoveď:

v prípade nespokojnosti uveďte dôvod vašej nespokojnosti:  

12. JE PODĽA VÁS POTREBNÉ PRIDAŤ V TATRÁCH VIAC VLAKOVÝCH ČI AUTOBUSOVÝCH SPOJOV?

odpoveď:

13. AKO BY MALA BYŤ STANOVENÁ VÝŠKA CESTOVNÉHO V TATRANSKÝCH ELEKTRIČKÁCH?

odpoveď:

14. NAVŠTEVUJETE VYSOKÉ TATRY PRAVIDELNE?

odpoveď:

15. NAVŠTEVUJETE VYSOKÉ TATRY V SEZÓNE?

odpoveď: