Prosím vložte svoje záznamy do dotazníka pre železničnú spoločnosť pre fázu pred prepravou

Akú váhu prikladáte nasledujúcim procesom pred prepravou?

Máte tri možnosti:

- Vysoká váha

- Stredná váha

- Nízka váha

Vyberte len jednu možnosť váhy pre jeden proces. Výsledky dole uvedeného dotazníka budú použité pri zvyšovaní kvality železničnej nákladnej dopravy. Hodnotenie kvality sa bude vykonávať vždy k 30.máju a 30. novembru príslušného roku, prosíme vyplniť dotazník do uvedených termínov. Ďakujeme za spoluprácu.

Prosím vyberte, za ktorú stanicu pred prepravou dotazník vyplňujete.

Za stanicu:

01. Priamy kontakt so zákazníkom (príjemné vystupovanie, trpezlivosť, verbálna komunikácia, upravenosť, ústretovosť a celková elegancia zamestnanca,)

odpoveď:

02. Kódex zamestnanca (s kódexom; zamestnancec sa ním riadi, ovláda a dodržuje ho,)

odpoveď:

03. Znalostná úroveň zamestnancov (poskytovanie presných a aktuálnych informácií klientovi; znalosť cudzích jazykov; školenia zamestnancov,)

odpoveď:

04. Informácie cez internet (24 hodín denne; bez čakania; všetky potrebné informácie; prehľadnosť,)

odpoveď:

05. Reklama (internetová reklama; propagačné materiály; reklama v denníkoch, rozhlase a televíznom vysielaní)

odpoveď:

06. Vybavenie priestorov (moderná kancelárska a výpočtová technika, interiér, čistota, osvetlenie na vysokej úrovni; klimatizácia,)

odpoveď:

07. Vozňový park (moderný; vyhovujúci; vyvíjajúci sa vzhľadom k požiadavkám klienta; príslušenstvo,)

odpoveď:

08. Technická základňa stanice (moderná a vyhovujúca, vyvíjajúca sa vzhľadom k požiadavkám klienta,)

odpoveď:

09. Včasné informácie (včasné informácie o cene a čase prepravy; vysoká rýchlosť reakcie na otázky klienta; promptnosť)

odpoveď:

10. Objednávka prepravy (elektronická flexibilná a presná)

odpoveď:

11. Pristavenie vozňa na nakládku (promptné pristavenie vozňa; správne pristavenie vozňa; informovanie o pristavení vozňa; pripravenosť na nakládku)

odpoveď:

12. Nakládka (flexibilné naloženie, fixácia a zaistenie zásielky; informácia o naložení)

odpoveď:

13. Neporušenosť zásielky (neporušenosť zásielky a nákladu; informovanie klienta o stave nákladu počas aj po nakládke)

odpoveď: