Prosím vložte svoje záznamy do dotazníka pre železničnú spoločnosť pre fázu po preprave

Akú váhu prikladáte nasledujúcim procesom po preprave?

Máte tri možnosti:

- Vysoká váha

- Stredná váha

- Nízka váha

Vyberte len jednu možnosť váhy pre jeden proces. Výsledky dole uvedeného dotazníka budú použité pri zvyšovaní kvality služieb železničnej nákladnej dopravy. Hodnotenie kvality sa bude vykonávať vždy k 30.máju a 30. novembru príslušného roku, prosíme vyplniť dotazník do uvedených termínov. Ďakujeme za spoluprácu.

Prosím vyberte, za ktorú stanicu po preprave dotazník vyplňujete.

Za stanicu:

01. Priamy kontakt so zákazníkom (príjemné vystupovanie, trpezlivosť, verbálna komunikácia, upravenosť, ústretovosť a celková elegancia zamestnanca)

odpoveď:

02. Informácia o príchode zásielky (okamžité poskytnutie informácie aj so spätnou odozvou zákazníka, poskytnutie všetkých potrebných informácií zákazníkovi)

odpoveď:

03. Vykládka (vyloženie, ošetrenie a zaistenie zásielky; informácia o vyložení)

odpoveď:

04. Zaistenie vyhovujúcej technickej základne stanice (moderná a vyhovujúca, vyvíjajúca sa vzhľadom k požiadavkám zákazníka)

odpoveď:

05. Vyčistenie vozňa (vozeň po vykládke vyčistený a vymytý, možno do vozňa opätovne nakladať náklad)

odpoveď:

06. Riešenie reklamácií (promptne vybavené reklamácie bez čakacej doby)

odpoveď:

07. Fakturácia prepravného (elektronická fakturácia flexibilná a presná)

odpoveď:

08. Neporušenosť zásielky (neporušenosť zásielky a nákladu; informovanie zákazníka o stave nákladu počas aj po vykládke)

odpoveď:

09. Pristavenie vozňa na vykládku (správne pristavenie vozňa, informovanie o pristavení vozňa, pripravenosť na vykládku)

odpoveď:

10. Zaistenie komplexnosti procesu (plná podpora riešenia problémov za zákazníka po preprave v jeho prospech, vybavenie colných kontrol, pravidelná kontrola zásielky počas dňa)

odpoveď: