Dotazníky pre železničnú organizáciu

 

1. Zobrazenie dotazníka pred prepravou

 

 

 

2. Zobrazenie dotazníka počas prepravy

 

 

 

3. Zobrazenie dotazníka po preprave

 

 

 

 

 

 

Návrh: Zákaznícky orientovaného prístupu

 

Návrh: Zamestnanecky orientovaného prístupu

 

Návrh: Dodávateľsky orientovaného prístupu

 

 

 

 

 

Hlavná stránka: www.nedeliak.com